En friskare vård

Låt oss förändra vården,
tillsammans med er
och era patienter

Vi på IC Quality gör vård och omsorg bättre Med digitala verktyg låter vi
personal och patienter mötas.

Först när man har hela bilden, vet man vad som behöver förändras.

Genom att analysera sambanden mellan patientupplevelse och medarbetarupplevelse skapar vi insikt och drar värdefulla slutsatser om var utvecklingsinsatserna ska riktas.

Vi kan direkt fokusera på rätt områden, och säkerställer därmed utveckling i rätt riktning.

Att involvera och delaktiggöra både patient och medarbetare i utvecklingsarbetet är en avgörande framgångsfaktor.

Vården blir bättre
när bilden blir komplett!

Ett urval av våra kunder

Vi skapar förändring som är Nyttig och hälsosam

För IC Quality betyder det en bättre vård på en bättre arbetsplats med hjälp av digitala verktyg.

Det betyder att underlätta och förbättra kommunikation mellan patient och personal.

Det betyder att viktig kunskap delas, med lärande organisationer och större handlingskraft som följd.

Det betyder att patienter får större inflytande över sin egen hälsa.

Det betyder att vårdpersonal får verktyg för att bättre prioritera vårdinsatser.

Det betyder frigjord tid till dem som är i störst vårdbehov.

Det betyder en bättre arbetsplats och bättre arbetsmiljö – med friskare medarbetare och nöjdare patienter.

Det är vad nyttig och hälsosam digitalisering betyder!

Vi erbjuder

Plattform för dialog

Ta reda på hur vården uppfattas med vår skräddarsydda dialogplattform. Fråga både vårdgivare och patienter!

Med våra digitala metoder kan man göra både snabba och långsiktiga mätningar, på grupp eller individnivå.

Analys & Insikt

IC Quality skapar klarhet och mening av komplexa och stora datamängder.

Utnyttja vår långa erfarenhet, stora kunskap och smarta algoritmer för att få guidning till insikt och tydlig åtgärd.

Verktyg för förändring

På 2000-talet har vården förändrats stort. IC Quality har varit med på den digitala resan och skapat både processer och verktyg.

Syfte och mål kan variera, men resultatet av vårt förändringsarbete har gett bestående effekt. Läs gärna mer om vad vi gjort för våra kunder här nedan!

Hör av dig